This section (Installations) is in Swedish only at the moment, I'm sorry for the inconvenience. As well as an English translation I will later add at least one more project here.

***


Urban Aurality
Plats: Stora underfarten vid resecentrum i Alingsås
Musik och ljud: Anders Forslund och Oskar Lissheim-Boëthius
Viadukten7
Bakgrund: Tillsammans med ett antal ljussättare under ledning av Herbert Cybulska fick vi i uppdrag att göra en ljud och ljus installation där vi skulle stå för den ljudande delen under festivalen "Lights in Alingsås 2005".
Platsen är extremt trafikerad av tåg och bilar från morgon till kväll. Denna aktivitet i kombination med platsen i sig, dess stora betongfundament, pelare, högspänningsledare och trafik på olika nivåer blev för oss en sinnebild för urbanitet.
Denna känsla gav upphov till en rad idéer som mynnade ut i ett par ord och meningar som vi även använde som programkommentar, den följer här under.

Idé: "Urbant. Bakgrund / Förgrund. Hårt / Mjukt. Över / Under / Mellan. Rörelse. Rytmiskt / Flytande. Ett stycke med en förgrund och en bakgrund. Ett ljudande landskap som förändras under den tid det tar att passera genom installationen, från början till slut. En skulptur i tiden, men också i rummet. En skulptur i rörelse. Din rörelse i rummet."

Översikt

Genomförande: Installationen bestod av två delar där den ena var placerad i viadukten under tågbron (se bifogad översikt). Den innehöll tre stycken 8" högtalare och två subbasar. Dessa var placerade precis under brofundamenten en bit bakom pelarna för att inte synas. Den andra delen bestod av fem stycken 8" högtalare som var placerade i en halvcirkel längs med gångvägen som leder upp från viadukten.
Man tar sig genom installationen med början via gångbro#1, sedan går man under tågbron genom viadukten där första delen av installationen finns. Denna del består av det rytmiska materialet. När man sedan fortsätter längs gångvägen passerar man del två med de fem högtalarna. Här hörs de ambienta ljuden. Upplevelsen av vandringen genom installationen blir en transformation av ljudbilden eftersom besökaren rör sig på olika höjdnivåer och mot eller ifrån de två ljudande delarna. Musiken under tågbron är två delad i meningen att det antingen är en pulserande rytm eller ett svagt surrande ljud med lågfrekventa toner som kommer och går. Denna musik pendlar mellan att smälta in i ljudmiljön och att försöka överrösta den. Vid de surrande och lågfrekventa ljuden läcker de ambienta ljuden från den andra delen in. Detta blir mer och mer påtagligt allt eftersom man rör sig uppåt och bort från installationen in mot naturen via gångbro #2.

Ljudexempel: Urban Aurality_simulation_short netmix
I verkligheten upplevs musiken och ljuden mycket annorlunda då man vandrar genom installationen och de audiella perspektiven därmed förskjuts kontinuerligt.

***

Floating Reality
Forsen1 ute
Plats: Turbinhallen vid Mölndals museum i Kvarnbyn
Bakgrund: Vi blev tillfrågade att göra någon form av installation till Kulturnatten i Mölndal 8/9 2006. Kvarnbyn är ett gammalt bruk där forsen spelat en central roll. Kring forsen har bruket vuxit fram och man har tagit tillvara på kraften den genererar, främst till att driva ett antal kvarnar. Installationen skulle göras i de gamla turbinhallarna. Här har vattnet som man ser strömma på bilderna tidigare forsat igenom.
Idé: När vi kom till Kvarnbyn slogs vi genast av den enorma kraften och ljudnivån från forsen som genomsyrar hela området. Vi beslöt oss omedelbart för att använda ljudet från den på något sätt i vår installation. Om man befinnner sig i turbinhallarna så hör man ett konstant lågfrekvent muller från forsen precis utanför. Detta i kombination med att vattnet verkligen strömmat igenom de rör som fortfarande till viss del finns kvar gjorde att vi bestämde oss för att låta vattnet återigen forsa igenom lokalen. Förhoppningen var att återskapa ljudmiljön som vi föreställde oss den, men också att försöka återuppliva minnen från en svunnen tid.
Genomförande:
Vi använde oss av ett åttakanaligt högtalarsystem med sex stycken 8" högtalare och två subbasar. Dessa var placerade i ett utrymme under en gallerbrygga som besökaren går över för att ta sig in i turbinhallen (se bifogad översikt). De stod placerade i en formation som tillät oss att simulera vattnets rörelse i rummet med hjälp av en patch i datorprogrammet Max/MSP. Installationen bestod av en ambiens som innehöll diverse droppljud som blandade sig med dem som naturligt fanns i lokalen. Var fjärde minut spelades en ljudfil upp. Dessa gestaltade vatten på olika sätt, tex hur det tidigare forsat genom turbinerna.TechRigMolndal
Tech rig


Huvudgången med bryggan
Lilla korridoren
Catacombs